Rutiner


Förskolan öppnar kl: 06. 30

Frukost serveras kl. 07.30

verksamhetstid kl. 08.30 - 11.00

Lunch serveras ca kl. 11.15
  Verksamhetstid kl: 12-14.15
  Mellanmål serveras kl: 14.30-15
  Verksamhetstid kl. 15.00-17.30

Förskolan stänger kl. 17.30